Jedna z najstarszych polskich wsi, jej początki sięgają XII wieku. Znajdują się w niej otoczone fosą ruiny rycerskiego zamku zbudowanego w XVI wieku. Z zamku zachowała się kamienna wieża, budynek gospodarczy z XVII wieku oraz barokowa brama z herbami. W Starej Kamienicy znajduje sią również gotycki kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela wybudowany w XV wieku, w środku znajduje się barokowy ołtarz oraz gotycka chrzcielnica.