• 9.4 km
  • 4 h
  • łatwy
  • 502 m
  • 507 m
  • Stan: Czynna
dystans (km) wysokość m n.p.m.