Turysto! Pozostaw swoje ślady tylko na szlaku

Na Śnieżce i Równi Pod Śnieżką załoga Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z czeskimi kolegami z czeskiego KRNAP 31 maja od godziny 9 będą montować siatki ochronne. Dla ochrony wysokogórskich muraw przed człowiekiem. Niestety turyści nie rozumieją, że te wyjątkowo cenne przyrodniczo formacje roślinne nie są miejskim trawnikiem do wypoczywania, lecz jednym najdzielniejszych zbiorowisk roślinnych w strefie subalpejskiej Karkonoszy. Muszą przetrwać, skoro robią to od tysięcy lat!

Dlatego przyrodnicy z KPN chronią je przed nieodpowiedzialnymi turystami. Murawy potrzebują oddechu. Nie mogą być deptane albo ugniatanie kocykiem. Podziwiajmy je ze szlaku, cieszmy się pięknem sasanek alpejskich, wrzośców i innych unikatowych gatunków roślin, które w trzykrotnie krótszym czasie (ok. 70 dni) muszą urosnąć, zakwitnąć, zostać zapylone, wydać nasiona i przetrwać — do następnego roku.

Turysto! Pozostaw swoje ślady tylko na szlaku — uszanuj piękno unikatowej flory muraw wysokogórskich w Karkonoszach.

#JejWysokoscMurawa #MurawaToNieTrawa

(źródło: KPN)