• poniedziałek, 15 lipca 2024, 09:45-15:00
 • Szklarska Poręba, 58-580 Szklarska Poręba

Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem Magicznym Szlakiem Ducha Gór   w poniedziałek 15 lipca '24

Zbiórka o godz. 945 na Skwerze Twórców Radiowej Trójki 

 • Wodosapd Szklarki
 • Chybotek
 • Grób Karkonosza
 • Złoty Widok
 • Sowiniec
 • powrót do centrum

Czas przejścia około 5 godzin.

Oferta dla turystów indywidualnych.   Zapisy do godziny   12  w niedzielę 14 lipca '24 lub do wyczerpania limitu miejsc — 30 OSÓB. W celu zapisania się prosimy o kontakt z Informacją Turystyczną, osobiście lub telefonicznie:   ul. Jedności Narodowej 1a, tel. 75 75 47 740.

UDZIAŁ możliwy wyłącznie po AKCEPTACJI regulaminu wycieczki (↓).

Partnerzy:

 • BT Almar
 • BT Trendy Travel
 • BT Pinokio Travel
 • BT Wycieczkowe ABC
 • Szrenica SkiArena
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Partnerstwo Ducha Gór

 

 

Regulamin wycieczek Magicznym Szlakiem Ducha Gór

 1. Organizatorem jest Urząd Miejski Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 1a, tel. 757 547 740, it@szklarskaporeba.pl Terminy wycieczek: 8, 15, 22, 29 lipca oraz 5, 12, 19 sierpnia 2024 r. Limit uczestników wycieczki to 30 osób.
 2. Trasa każdej wycieczki będzie podana na stronie internetowej miasta www.szklarskaporeba.pl oraz na plakatach.
 3. Oferta wycieczek jest skierowana do osób indywidualnych (dorośli, rodziny z dziećmi). Udział osób poniżej 18 lat jest możliwy jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Na wycieczki obowiązują zapisy telefoniczne, do godziny 12:00 dnia poprzedzającego wycieczkę lub wyczerpania wolnych miejsc. Osoby, które się nie zapisały i stawiły w miejscu zbiórki mogą zostać wykluczone z udziału w wycieczce.
 5. Udział w wycieczce jest nieodpłatny.
 6. Uczestnicy wycieczek samodzielnie ponoszą koszty wstępów jeżeli zwiedzanie płatnej atrakcji turystycznej ujęte jest w programie. To samo dotyczy wjazdu koleją linową i pociągiem.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy samodzielnie zawierają i pokrywają koszty ubezpieczenia NNW.
 8. We wszystkich przypadkach losowych (np. kradzieże, zasłabnięcia, itp.), Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane zdarzenie.
 9. Uczestnicy powinni posiadać właściwe przygotowanie do wędrówki po mieście oraz terenie podgórskim (plecak, strój, obuwie, prowiant, napój etc.).
 10. Każda wycieczka, w zależności od długości trasy i programu, trwać może od 4 do 8 godzin. Do czasu wycieczki nie wlicza się czasu poświęconego na dojście do punktu zbiórki (Skwer Twórców Radiowej Trójki ul 1 Maja Szklarska Poręba) i powrót do miejsca zakwaterowania.
 11. Program wycieczki ze względu na warunki pogodowe może ulec zmianie. W wyjątkowych przypadkach wycieczka może się nie odbyć z powodu złej pogody. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odwołania wycieczki podejmuje Organizator po konsultacji z przewodnikiem.
 12. Osoba uczestnicząca w wycieczce wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach promocji.
 13. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika wycieczki.
 14. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania wycieczki.
 15. Organizator odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki i znajdujące się pod opieką przewodnika. Za zdarzenia powstałe po odłączeniu się uczestnika od grupy i w czasie realizacji indywidualnego programu zwiedzania (poza grupą z przewodnikiem) odpowiedzialność ponosi uczestnik realizujący indywidualny program. Realizacja indywidualnego planu wycieczki i odłączenie się od grupy nie zwalnia od konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie przewodnika prowadzącego grupę.
 16. W czasie wycieczki zabrania się: oddalania od wycieczki bez zgody przewodnika wycieczki. Udziału w wycieczce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych. Stosowania i posiadania używek i środków zabronionych przez prawo RP. Przewodnik ma prawo usunąć z wycieczki Uczestnika, który nie zastosuje się do tego zalecenia oraz śmiecenia, niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt.
 17. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjściem na trasę przez przewodnika wycieczki.
 • Zachowywania się w kulturalny sposób.
 • Informowania przewodnika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
 • Zgłoszenia przewodnikowi zamiaru odłączenia się od wycieczki.
 • Poruszania się według ustalonego porządku (przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, uczestnicy idą gęsiego lub gdy teren na to pozwala w luźnym szyku po kilka osób obok siebie).
 • Traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i przyrodniczych.
 • Zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić niebezpieczeństwo.

  Organizator