• 934 m
  • Stan: Nieczynna
  • Warunki: Niedostateczne
dystans (km) wysokość m n.p.m.