• 353 m
  • łatwy
  • Rodzaj wyciągu: Talerzykowy
  • Stan: Nieczynna
  • Oświetlona
  • Naśnieżana
  • Warunki: Niedostateczne

Ul. 11 Listopada 13
Tel. 75 717 21 60, 512 765 999
Odległość od centrum – 500 m

dystans (km) wysokość m n.p.m.