• Piechowice

Bobrowe Skały – granitognejsowe skały na północno-wschodnim stoku góry Ciemniak (699 m n.p.m.) w Górach Izerskich, we wschodniej części Kamienickiego Grzbietu. Grupa  skalna o wysokości około 25–30 m. Na szczycie znajduje się dobry punkt widokowy na Karkonosze (szczególnie ich zachodnią część) oraz Kotlinę Jeleniogórską i w oddali Rudawy Janowickie. Na szczyt skałek prowadzą metalowe schodki. W pobliżu w latach 30. XX w. mieściła się tu popularna restauracja i wieża widokowa, dziś pozostały tylko resztki fundamentów.
Obok Bobrowych Skał przechodzi szlak turystyczny niebieski z Rozdroża Izerskiego do Rybnicy. Swój początek ma tutaj zielony szlak turystyczny do Piechowic.