• ul. Matejki 23, 58-580 Szklarska Poręba
Zde naleznete výjimečnou příležitost navštívit dům malíře Wlastimila Hofmana, který zůstal od doby jeho úmrtí v téměř nezměněné podobě. V interiéru, na první pohled malého domu, se nachází mj. ateliér, kde i nyní stojí umělcovy stojany a vedle na stole se nachází štětce a tuby s barvami. Dům je stále prosycen umělcovým duchem tak silně, jak nepocítíme v žádném jiném muzeu – tvrdí současný majitel pan Wacław Jędrzejczak.